Projekty
V deklarácii Zdravie sveta z roku 1998 bolo napísané: „Tešiť sa dobrému zdraviu je jedným zo základných práv ľudskej bytosti.“ Berlina zastáva názor, že zdravie je predpokladom nielen pohody a kvality života, ale aj kritériom merania pokroku spoločnosti. Naviac humánnosť, otvorenosť a pomoc je spojená s ľudským prístupom. Naše projekty sú smerované na témy zdravia a prevencie v medicíne s dôrazom na etické štandardy/etický prístup.

Pripravované projekty pre rok 2024
Informácie z oblasti zdravia poskytujeme online aj na našej platforme www.medicinskyportal.sk.


V prípade, že plánujete pripraviť nové projekty zamerané na oblasť zdravia,
prevencie, či vzdelávania, viete sa na nás obrátiť: berlina@berlina.sk