Pre pacientov

Najnovšie informácie pre pacientov môžete nájsť na stránke
Medicínskeho portálu v časti určenej širokej verejnosti.


Najnovšie webináre pre pacientovPripravujeme


Ďaľšie vzdelávacie aktivity