Keď na zdraví záleží
Milý návštevník.

Vitajte na stránke medicínskej spoločnosti BERLINA.
Vitajte vo svete medicínskeho marketingu, vo svete vzdelávania, inovácií a nových prístupov.
Vitajte v priestore, ktorý by sa dal asociovať vetou vyslovenou kedysi dávno Winstonom Churchillom:
”Nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávaj.”

Berlina je medicínska spoločnosť


so zameraním na:


odborné vzdelávanie a komunikáciu
.
medicínsky marketing a prieskumy
.
pacientske projekty
.
digitalizáciu v medicíne


Našou snahou je robiť veci efektívne, inovatívne, inšpiratívne, so srdcom na dlani.Ponúkame profesionálne služby.
.
Rešpektujeme individualitu našich klientov.
.
Vážime si prácu druhých ľudí.
.
Pracujeme s plným nasadením a s vôľou vytvárať zaujímavé a inšpirujúce projekty pre našich klientov.

NAŠE POSLANIE

Prispievame k zlepšeniu kvality zdravia ľudí formou nami realizovaných projektov, vzdelávacích programov a našich online produktov v segmentoch: zdravotníctvo, farmácia, farmaceutický priemysel, veda, výskum a zdravotnícke vzdelávanie.

NAŠA VÍZIA

Realizujeme projekty, ktoré prispievajú k zvýšeniu zdravotnej gramotnosti a zodpovednosti jednotlivca za svoje zdravie. Vytvárame koncepty, ktoré zvyšujú povedomie jednotlivca a tým aj celej spoločnosti k udržovaniu optimálneho stavu zdravia – čiže k prevencii, k posilňovaniu a k celkovému rozvoju.


Naša VÍZIA a POSLANIE definujú to, kam Berlina chce smerovať.
Pomáhajú vytvárať kultúru našej spoločnosti.

HODNOTY SPOLOČNOSTI BERLINA


Na kvalite poskytovaných služieb nám záleží.


Ako certifikovaná spoločnosť spĺňame parametre v súlade
s výsledkami previerok due diligence.

Záleží nám na výsledkoch našej práce.


Kvalita a profesionalita poskytovaných služieb sú našou prioritou. Spokojnosť našich klientov je rozhodujúcim kritériom v rámci hodnotenia našej práce.

Pracujeme cieľavedome a systematicky.


Pri vytváraní jednotlivých projektov dôsledne zvažujeme každý jeden nasledujúci krok, aby sme zabezpečili kontinuitu realizovaných projektov.

Sme zodpovední.


Ku klientom pristupujeme
s úctou a s rešpektom.

Sme efektívni.


Pre našich klientov pracujeme komplexne, precízne a efektívne.

NÁŠ PRÍBEH

Berlina bol luxusný cestovný kočiar pochádzajúci z 18. storočia.
Pomenovaný bol podľa mesta Berlín a ako prvý mal zatvorenú karosériu s dvoma sedadlami oproti sebe.
Ten, kto v ňom cestoval mal zaručené nielen pohodlie, ale dostal sa aj tam, kde bolo komplikované ísť peši.
Dodnes sa Berlina považuje za jeden z najluxusnejších dopravných prostriedkov.

Preto sme si zvolili názov tohto jedinečného luxusného dopravného prostriedku.

Berlina je jedinečnou, profesionálne orientovanou spoločnosťou,
ktorá zaručuje klientom komfort pri vytváraní projektov, jedinečnosť realizácie a samotnú exkluzivitu.

Berlina pôsobí viac ako osem rokov a počas tohto obdobia poskytuje nielen stabilitu pre svojich klientov, ale predovšetkým profesionálne služby.

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí s nami spolupracujete a využívate naše poskytované služby či produkty.