Keď na zdraví záleží
Milý návštevník stránky Berlina.

Vitajte u nás. Vitajte v priestore, ktorý postupne vytvára spoločnosť Berlina.
Vitajte vo svete medicínskeho marketingu, vo svete vzdelávania a inovácií. Vitajte v priestore, ktorý by sa dal dobre asociovať vetou vyslovenou kedysi dávno Winstonom Churchillom: ”Nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávaj.”

KTO SME

Berlina je
špecializovanou spoločnosťou so zameraním na
medicínsky marketing a komunikáciu s nadväznosťou na vzdelávanie,
digitalizáciu a pacientske projekty
.

Našou snahou je robiť veci inovatívne, inšpiratívne, efektívne a so srdcom na dlani.Ponúkame profesionálne služby.
.
Rešpektujeme individualitu klientov.
.
Vážime si prácu druhých ľudí.
.
Dokážeme sa spoločne s klientami tešiť z dobre odvedenej práce.

NAŠE POSLANIE

Prispievame k zlepšeniu kvality zdravia ľudí formou projektov, vzdelávacích programov a našich online produktov v segmentoch: zdravotníctvo, farmácia, farmaceutický priemysel, veda, výskum a vzdelávanie.

NAŠA VÍZIA

Realizujeme projekty a vzdelávacie programy, ktorých snaha je prispievať k zvýšeniu zdravotnej gramotnosti a zodpovednosti jednotlivca za svoje zdravie. Prispievajú k informovanosti o udržovaní optimálneho stavu zdravia – tzv. prevencii, jeho posilňovaniu a rozvoju.


Naša VÍZIA a POSLANIE definujú to, kam Berlina chce smerovať.
Pomáhajú vytvárať kultúru našej spoločnosti.

HODNOTY SPOLOČNOSTI BERLINA


Na kvalite poskytovaných služieb nám záleží.


Ako certifikovaná spoločnosť spĺňame parametre v súlade
s výsledkami previerok due diligence.

Záleží nám na výsledkoch našej práce.


Kvalita a profesionalita poskytovaných služieb sú našou prioritou. Spokojnosť našich klientov je rozhodujúcim kritériom v rámci hodnotenia našej práce.

Pracujeme cieľavedome a systematicky.


Pri vytváraní jednotlivých projektov dôsledne zvažujeme každý jeden nasledujúci krok, aby sme zabezpečili kontinuitu realizovaných projektov.

Sme zodpovední.


Ku klientom pristupujeme
s úctou a s rešpektom.

Sme efektívni.


Pre našich klientov pracujeme komplexne, precízne a efektívne.

NÁŠ PRÍBEH

Berlina bol luxusný cestovný kočiar pochádzajúci z 18. storočia.
Pomenovaný bol podľa mesta Berlín a ako prvý mal zatvorenú karosériu s dvoma sedadlami oproti sebe.
Ten, kto v ňom cestoval mal zaručené nielen pohodlie, ale dostal sa aj tam, kde bolo komplikované ísť peši.
Dodnes sa Berlina považuje za jeden z najluxusnejších dopravných prostriedkov.

Preto sme si zvolili názov tohto jedinečného luxusného dopravného prostriedku.

Berlina je jedinečnou, profesionálne orientovanou spoločnosťou,
ktorá zaručuje klientom komfort pri vytváraní projektov, jedinečnosť realizácie a samotnú exkluzivitu.

Berlina pôsobí viac ako osem rokov a počas tohto obdobia poskytuje nielen stabilitu pre svojich klientov, ale predovšetkým profesionálne služby.

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí s nami spolupracujete a využívate naše poskytované služby či produkty.