Služby
Vďaka efektívnemu rozdeleniu síl dokáže Berlina poskytovať celý komplex služieb. Našim klientom tak šetríme nielen čas, ale aj náklady.

Berlina ponúka nasledovné služby:

MARKETING
A KOMUNIKÁCIA

ODBORNÉ KONGRESY
A EVENT MANAŽMENT

VZDELÁVANIE


DIZAJN
A KREATÍVA

VZDELÁVANIE

V súvislosti s uvádzaním produktov pripravujeme školenia reprezentantov a stredného manažmentu.
Realizujeme súbor vzdelávacích aktivít, ktoré sú zamerané v rámci uvádzania produktu na:

Komunikačné zručnosti

1

Marketingové zručnosti

2

Odborné zručnosti

3