Projekty
V rámci etického kódexu spoločnosti Berlina môžeme zverejniť len obmedzené množstvo projektov, ktoré sú dostupné aj širokej verejnosti. Pripravujeme projekty pre odbornú verejnosť, ktoré nie sú voľne prístupné pre širokú verejnosť. 

ONLINE KOMUNIKAČNÉ PROJEKTY

OFFLINE KOMUNIKAČNÉ PROJEKTY

PUBLIKÁCIE

VIDEO

Malú časť z našich zrealizovaných projektov môžete nájsť tu: