Projekty
Podstata prezentácie spoločností v aktuálnom svete sú informácie zdieľané nielen prezenčne ale aj on-line.
V rámci našich projektov ponúkame kompletný balík.V deklarácii Zdravie sveta z roku 1998 bolo napísané: „Tešiť sa dobrému zdraviu je jedným zo základných práv ľudskej bytosti.“ Zdravie je predpokladom nielen pohody a kvality života, ale aj kritériom merania pokroku spoločnosti. Naše projekty sú zamerané na oblasti zdravie a medicína.
Informácie z oblasti zdravia poskytujeme online aj našej platforme www.medicinskyportal.sk.Odborné web stránky a komunikačné projekty

Ak Vás projekty zaujali, neváhajte nás kontaktovať.