Služby
Vďaka efektívnemu rozdeleniu síl dokáže Berlina poskytovať celý komplex služieb. Našim klientom tak šetríme nielen čas, ale aj náklady.

Berlina ponúka nasledovné služby:

MEDICÍNSKY MARKETING
A KOMUNIKÁCIA

ODBORNÉ KONGRESY
A EVENT MANAŽMENT

ODBORNÉ VZDELÁVANIE


MEDICÍNSKY DIZAJN
A KREATÍVA

ODBORNÉ KONGRESY A EVENT MANAŽMENT

Pripravujeme, realizujeme a organizujeme odborné vzdelávacie aktivity, kongresy, konferencie, sedenia okolo okrúhlych stolov, či stretnutia odborníkov na národnej a medzinárodnej úrovni.
Ponúkame:

SERVIS
ADMINISTRATÍVNY

Zabezpečujeme:
Právne služby
Certifikácie podujatí
Kompletné administratívne služby
Finančné analýzy a záverečné správy

SERVIS
ORGANIZAČNÝ

Zabezpečujeme:
Komunikačný lobing 
Scenáre podujatí
Časový manažment
Kompletná realizácia podujatí
Transfer a ubytovanie učastníkov
Prenájom priestorov a tech. služby

ONLINE SERVIS

Zabezpečujeme:
Online komunikačné platformy
E-marketing podujatí
E-edukácia
E-mailing
CARD pay

KREATÍVA

Zabezpečujeme vytvorenie:
Online a offline vizualizácie podujatí
Logo podujatia
Publikácie z podujatí
Fotografické dokumentácie
Video-prezentácie