Služby
Vďaka efektívnemu rozdeleniu síl dokáže Berlina poskytovať celý komplex služieb. Našim klientom tak šetríme nielen čas, ale aj náklady.

Berlina ponúka nasledovné služby:

MARKETING
A KOMUNIKÁCIA

ODBORNÉ KONGRESY
A EVENT MANAŽMENT

VZDELÁVANIE


DIZAJN
A KREATÍVA

MARKETING A KOMUNIKÁCIA

Vytvárame a udržiavame komplexné komunikačné a marketingové kanály, ktoré zabezpečujú posúvanie informácií smerom k odbornej, ale aj k širokej verejnosti. 
V čom pôsobíme:

1

MULTIKANÁLOVÝ MARKETING A KOMUNIKÁCIA


Vytvárame a udržiavame synergiu medzi:

jednotlivými použitými kanálmi,
zabezpečujeme ich špecifikáciu,
nastavenie a funkčnosť.
2

MARKETING
PRODUKTOV


Špecializujeme sa na:

launch a re-launch produktov,
marketingovú podporu,
budovanie značky a s tým súvisiaci PR.
3

DIGITÁLNY
MARKETING


Zameriavame sa na:

E - marketing,
ONLINE komunikáciu,
E - edukáciu.