Služby
Vďaka efektívnemu rozdeleniu síl dokáže Berlina poskytovať celý komplex služieb. Našim klientom tak šetríme nielen čas, ale aj náklady.

Berlina ponúka nasledovné služby:

MEDICÍNSKY MARKETING
A KOMUNIKÁCIA

ODBORNÉ KONGRESY
A EVENT MANAŽMENT

ODBORNÉ VZDELÁVANIE


MEDICÍNSKY DIZAJN
A KREATÍVA

MEDICÍNSKY MARKETING A KOMUNIKÁCIA

Vytvárame a udržiavame komplexné komunikačné a marketingové kanály, ktoré zabezpečujú posúvanie informácií smerom k odbornej, a k širokej verejnosti.  Realizujeme:

1

MEDICÍNSKY WEB DIZAJN

2

MEDICÍNSKA REKLAMA

3

MEDICÍNSKY DIZAJN

4
KONTENT MEDICÍNSKY MARKETING

5
LAUNCH A PRE-LAUNCH PRODUKTOV

6

REPUTAČNÝ MANAŽMENT

7
SPOLUPRACUJEME S PACIENSKYMI ORGANIZÁCIAMI

8