Milý návštevník.

Sme radi, že ste si našli čas a aj v tejto uponáhľanej dobe máte chuť si pozrieť niektoré projekty,
aktuálne podujatia, či informácie, ktoré súvisia s prácou spoločnosti Berlina.

Berlina je inovatívnou odbornou a špecializovanou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti medicíny, zdravotníctva a vzdelávania. Naše portfólio služieb nájdete v záložke služby a ak hľadáte aktuálne odborné, komunikačné podujatia a projekty, pozrite si prosím záložky podujatia a projekty.

Snahou Berliny je zlepšovať sa v poskytovaní služieb a v realizácii našich projektov. Preto nám dovoľte predstaviť Vám aktuálne najrozsiahlejší a aj najnovší projekt - Medicínsky portál. Nájdete ho na stránke www.medicinskyportal.sk.

Portál má dve časti. Prvá je určená výhradne odborníkom z oblasti medicíny, farmácie, vedy a výskumu. Slúži na kontinuálne vzdelávanie a poskytovanie odborných informácií určených špecialistom z oblasti medicíny a zdravotníctva.
Druhá časť portálu je venovaná vzdelávaniu pacientom, ich rodinným príslušníkom a tým, ktorí hľadajú informácie z oblastí zdravie a medicína. Berlina túto časť portálu pripravuje v spolupráci s odborníkmi.


Preto nám dovoľte touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli a neustále prispievajú k tomu,
aby bol Medicínsky Portál zaujímavý a odborne prospešný.
Tak ako Vám aj Berline na zdraví záleží.

Naše poďakovanie patrí partnerom a Vám, našim návštevníkom.
Milý čitateľ, ak ste tieto riadky dočítali až sem, predpokladám, že by ste sa chceli dozvedieť viac o spoločnosti Berlina. Preto budeme radi, ak si pozriete malú časť našej práce, ktorú nájdete v  záložkách na stránke spoločnosti Berlina. Veríme, že sa Vám budú páčiť. Ak by ste si chceli objednať naše služby, neváhajte nás kontaktovať na našich e-mailových adresách. Budeme radi pri zrode a realizácii ďalších zaujímavých odborných aktivít.

S úctou za celý tím spoločnosti Berlina,
Dr. Katarína Šutovská, MBA
riaditeľ spoločnosti


KTO SME

Sme špecialisti v poskytovaní služieb z oblasti marketingu, komunikácie, vzdelávania a kreatívy v segmentoch zdravotníctvo, farmácia, farmaceutický priemysel a inovácie. Rýchlosť, efektívnosť, jednoduchosť a komplexnosť sú atribúty, ktoré ponúkame našim klientom pri realizácii jednotlivých nami poskytovaných služieb.


Sme spoločnosť, ktorej profesionalita je merítkom všetkých našich aktivít.
.
Rešpektujeme individualitu našich klientov.
.
Kladieme si za cieľ byť prvou a jedinečnou spoločnosťou v aktivitách, ktoré realizujeme.
.
Vážime si prácu druhých.
.
Máme radosť z úspechov našich klientov.

NAŠE POSLANIE

Berlina zlepšuje a realizuje služby z oblasti: marketingu, komunikácie, vzdelávania a kreatívy so zameraním na segmenty zdravotníctvo, farmácia, farmaceutický priemysel a inovácie

NAŠA VÍZIA

Snahou spoločnosti Berlina je získať vedúce postavenie v hodnotení poskytovaných služieb a spokojnosti zo strany našich klientov.


NAŠA VÍZIA A POSLANIE DEFINUJÚ ČO CHCEME ZÍSKAŤ. DEFINUJÚ NAŠE AMBÍCIE, SPOLOČNÉ CIELE A POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ KULTÚRU SPOLOČNOSTI.

HODNOTY SPOLOČNOSTI BERLINA


Na kvalite poskytovaných služieb nám záleží.


Sme certifikovanou spoločnosťou, spĺňame parametre v súlade s výsledkami previerok due diligence.

Na výsledku nám záleží.


Kvalita a profesionalita poskytovaných služieb je našou prioritou. Spokojnosť našich klientov je rozhodujúcim kritériom našej práce.

Sme cieľavedomí.


Pracujeme systematicky. Pri vytváraní konceptu projektov dôsledne zvažujeme každý krok, ktorý urobíme a ktorý klientovi odporučíme.

Sme zodpovední.


Našim klientom prejavujeme úctu a sme k nim otvorení.

Sme efektívni.


Pracujeme rýchlo a jednoducho na každom stupni v rámci realizácie jednotlivých procesov. Konáme efektívne a komplexne.

PREČO BERLINA?

Berlina bol luxusný cestovný kočiar pochádajúci z 18. storočia. Pomenovaný bol podľa mesta Berlín. Ako prvý mal zatvorenú karosériu s dvoma sedadlami oproti sebe. Ten, kto v ňom cestoval mal zaručené pohodlie a dostal sa aj tam, kde bolo dovtedy komplikované ísť peši. Dodnes sa Berlina považuje za jeden z najluxusnejších dopravných prostriedkov.

„Poznanie minulosti ozrejmí prítomnosť a práve prítomnosť môže byť nápomocná v tom, aká bude budúcnosť.“

Táto myšlienka nás inšpirovala pri hľadaní názvu našej spoločnosti - Berlina.