Služby
Vďaka efektívnemu rozdeleniu síl dokáže Berlina poskytovať celý komplex služieb. Našim klientom tak šetríme nielen čas, ale aj náklady.

Berlina ponúka nasledovné služby:

MEDICÍNSKY MARKETING
A KOMUNIKÁCIA

ODBORNÉ KONGRESY
A EVENT MANAŽMENT

ODBORNÉ VZDELÁVANIE


MEDICÍNSKY DIZAJN
A KREATÍVA

MEDICÍNSKY DIZAJN A KREATÍVA

Vytvárame, spracovávame návrhy pre produkty, ktoré sú prezentované odbornej verejnosti, ale aj pacientskym organizáciám.
Realizujeme:


Návrhy a tvorbu nových vizuálov a produktov.
Vytvárame materiály a reklamu.
Navrhujeme grafiku a realizujeme print materiálov
pre odborníkov a širokú verejnosť,
ktoré sú venované medicínskej problematike.
Vydávame odborné knihy, publikácie, borožúry off a online pre odborníkov a pacientov.
Natáčame videofilmy s odbornou problematikou.
Natáčame videofilmy pre pacientske organizácie.
Riešime web stránky pre odbornú verejnosť a pacientov.