Vitajte

Vážený návštevník stránky spoločnosti Berlina.
Aktuálna situácia, ktorá nastala na Slovensku v rámci šírenia koronavírusu a ochorenia COVID-19 nás priviedla k tomu, aby sme v spolupráci s odborníkmi pripravili odporúčania pre pacientov trpiacich rôznymi ochoreniami.
Odporúčania môžu byť práve pre pacientov nápomocné v ich každodennom živote.
V sekcii „Pre pacientov“ budeme postupne pridávať informácie v slovenskom a aj v anglickom jazyku.

Ďakujeme touto cestou všetkým lekárom, špecialistom, ktorí si našli čas v tomto období a spoločne s nami pripravili a pripravujú informácie. Vďaka tomu vieme aspoň malou čiastkou prispieť k lepšej informovanosti pacientov, pacientskych organizácií a širokej verejnosti. Práve dnes je potrebné si uvednomiť, že pravdivé informácie a fakty odobrené odborníkmi sú dôležité pre najrizikovejšie skupiny pacientov, ktorí trpia rôznymi ochoreniami ako je Cievna mozgová príhoda, Skleróza multiplex, Parkisnonova choroba, Epilepsia, či mnohé ďalšie.

Našou snahou je zverejnené informácie prelinkovať cez stránky pacientskych organizácií,
aby sa všetci tí, ktorí ich potrebujú, vedeli k nim rýchlo dostať.

S úctou,
Dr. Katarína Šutovská,
spoločnosť BerlinaKTO SME

Sme špecialisti v poskytovaní služieb z oblasti marketingu, komunikácie, vzdelávania a kreatívy v segmentoch zdravotníctvo, farmácia, farmaceutický priemysel a inovácie. Rýchlosť, efektívnosť, jednoduchosť a komplexnosť sú atribúty, ktoré ponúkame našim klientom pri realizácii jednotlivých nami poskytovaných služieb.


Sme spoločnosť, ktorej profesionalita je merítkom všetkých našich aktivít.
.
Rešpektujeme individualitu našich klientov.
.
Kladieme si za cieľ byť prvou a jedinečnou spoločnosťou v aktivitách, ktoré realizujeme.
.
Vážime si prácu druhých.
.
Máme radosť z úspechov našich klientov.

NAŠE POSLANIE

Berlina zlepšuje a realizuje služby z oblasti: marketingu, komunikácie, vzdelávania a kreatívy so zameraním na segmenty zdravotníctvo, farmácia, farmaceutický priemysel a inovácie

NAŠA VÍZIA

Snahou spoločnosti Berlina je získať vedúce postavenie v hodnotení poskytovaných služieb a spokojnosti zo strany našich klientov.


NAŠA VÍZIA A POSLANIE DEFINUJÚ ČO CHCEME ZÍSKAŤ. DEFINUJÚ NAŠE AMBÍCIE, SPOLOČNÉ CIELE A POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ KULTÚRU SPOLOČNOSTI.

HODNOTY SPOLOČNOSTI BERLINA


Na kvalite poskytovaných služieb nám záleží.


Sme certifikovanou spoločnosťou z pohľadu ochrany osobných údajov. Spĺňame parametre v súlade s výsledkami previerok due diligence.

Na výsledku nám záleží.


Kvalita a profesionalita poskytovaných služieb je našou prioritou. Spokojnosť klientov je rozhodujúcim kritériom našej práce. Do všetkého, čo robíme sa snažíme vniesť pridanú hodnotu.

Sme cieľavedomí.


Pracujeme systematicky. Pri vytváraní konceptu projektov dôsledne zvažujeme každý krok, ktorý urobíme a ktorý klientovi odporučíme.

Sme zodpovední.


Našim klientom prejavujeme úctu a sme k nim otvorení.

Sme efektívni.


Pracujeme rýchlo a jednoducho na každom stupni v rámci realizácie jednotlivých procesov. Konáme efektívne a komplexne.

VIETE, ČO JE BERLINA?

Berlina bol luxusný cestovný kočiar pochádajúci z 18. storočia. Pomenovaný bol podľa mesta Berlín. Ako prvý mal zatvorenú karosériu s dvoma sedadlami oproti sebe. Ten, kto v ňom cestoval mal zaručené pohodlie a dostal sa aj tam, kde bolo dovtedy komplikované ísť peši. Dodnes sa Berlina považuje za jeden z najluxusnejších dopravných prostriedkov.

„Poznanie minulosti ozrejmí prítomnosť a práve prítomnosť môže byť nápomocná v tom, aká bude budúcnosť.“

Táto myšlienka nás inšpirovala pri hľadaní názvu našej spoločnosti - Berlina.