Milí návštevníci stránky Berlina.

Žijeme v dobe, ktorá sa aktuálne nedá opísať slovami. To, čo bolo kedysi nereálne, dnes máme pred sebou a dni, kedy sme si mysleli,
že budú plné dobrých okamihov sú prepletené momentami nehumánnosti, vojny a strachu ľudí,
ktorí prichádzajú o svoje domovy, o svoje šťastie, lásku a nádej.

Berlina je spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti medicíny, zdravotníctva a vzdelávania.
Sme spoločnosť, ktorej na humánnosti, zdraví a vzdelávaní ľudí záleží.

Každodenne sa snažíme realizovať nové projekty, prispievajúce nielen k zlepšeniu situácie z oblasti vzdelávania, zdravotníctva a medicíny. Snažíme sa hľadať inovátorské prístupy a možnosti v oblasti online ponúkaných služieb, platforiem a aplikácií, ktoré prispievajú a pomáhanú v zdravotníctve, vo farmácií, lekárom či pacientom.

Aktuálne portfólio našich ponúkaných služieb nájdete v záložke služby. Ak hľadáte aktuálne prebiehajúce alebo pripravované odborné, komunikačné podujatia a projekty, časť z nich nájdete záložke podujatia a projekty.

Ak Vás zaujíma online vzdelávanie, jeden z našich rozsiahlych projektov nájdete na nami vyvinutej platforme, ktorá ponúka aj nami vyvinuté streamy je Medicínsky portál na stránke www.medicinskyportal.sk.

Portál má dve časti. Prvá je určená výhradne odborníkom z oblasti medicíny, farmácie, vedy a výskumu.
Slúži na kontinuálne vzdelávanie a poskytovanie odborných informácií určených špecialistom z oblasti medicíny a zdravotníctva.
Druhá časť portálu je venovaná vzdelávaniu pacientom, ich rodinným príslušníkom a tým,
ktorí hľadajú informácie z oblastí zdravie a medicína. Berlina túto časť portálu pripravuje v spolupráci s odborníkmi.

Dovoľte mi touto cestou poďakovať všetkým, ktorí prispeli a neustále prispievajú k tomu,
aby bol Medicínsky Portál zaujímavý a odborne prospešný.
Zároveň si informácie pre odborníkov viete pozrieť aj na platformách www.sksnes.sk odbornej stránke,
ktorú vytvorila Berlina pre Slovenskú Neurologickú Spoločnosť, či www.expy.sk, odbornú stránku,
ktorú sme vytvorili pre odborníkov z Extrapyramídovej sekcie SKSNeS.

Zároveň pripravujeme stánky pre pacientske organizácie, či edukačné platformy pre lekárov a vedeckých pracovníkov.

Berline na zdraví, vzdelávaní a humánnosti záleží.

Naše poďakovanie patrí nielen našim dlhodobým partnerom, ale aj Vám, našim drahým návštevníkom.

S úctou za celý kolektív spoločnosti Berlina,
Dr. Katarína Šutovská, MBA
riaditeľ spoločnostiKTO SME

Robíme veci so srdcom na dlani. Riešime aktivity v oblastiach zdravotníctvo, farmácia, veda, výskum a inovácie. Ako sa hovorí: „ Keby nebolo minulosti, nemali by sme prítomnosť, ak nie je prítomnosť, budúcnosť nemá pre nás žiadny význam. „


Snahou Berliny je ponúkať profesionálne služby
.
Rešpektujeme individualitu našich klientov.
.
Vážime si prácu druhých.
.
Tešíme sa z našej dobre odvedenej práce.
Berlina verí svojim projektom, verí svojim snom a verí, že zdravie a humánnosť sú momenty,
ktoré otvoria všetky cesty v rámci efektívnej komunikácie s našimi zadávateľmi a klientami.

NAŠE POSLANIE

Marie Curie Sklodovská napísala:
„Ničoho v živote sa netreba báť, treba tomu len porozumieť. Teraz je načase porozumieť viac, aby sme sa mohli menej báť.“
A preto je aj naším poslaním realizovať nové a efektívne projekty z oblasti zdravotníctva, farmácie, vedy, výskumu a inovácií, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality zdravia ľudí a prispejú k vzdelanosti.

NAŠA VÍZIA

Byť inovátorom v pripravovaných projektoch a vniesť nový pohľad do vzdelávania.


NAŠA VÍZIA A POSLANIE DEFINUJÚ TO, kam Berlina chce smerovať.
Pomáhajú vytvárať kultúru našej spoločnosti.

HODNOTY SPOLOČNOSTI BERLINA


Na kvalite poskytovaných služieb nám záleží.


Ako certifikovaná spoločnosťou spĺňame parametre v súlade s výsledkami previerok due diligence.

Na výsledku nám záleží.


Kvalita a profesionalita poskytovaných služieb sú našou prioritou. Spokojnosť našich klientov je rozhodujúcim kritériom našej práce.

Sme cieľavedomí.


Pracujeme systematicky. Pri vytváraní projektov dôsledne zvažujeme každý jeden krok, ktorý nastavíme, zrealizujeme a hneď v úvode odporučíme klientovi.

Sme zodpovední.


K našim klientom pristupujeme s úctou a s rešpektom.

Sme efektívni.


Pracujeme systematicky, komplexne a precízne.

Rok 2022 pre bude Berlinu znamenať snahu o efektívnu kombináciu online / off line medicínskeho marketingu,
dátových analýz, komunikácie a vzdelávania.

PREČO BERLINA?

Berlina bol luxusný cestovný kočiar pochádajúci z 18. storočia. Pomenovaný bol podľa mesta Berlín. Ako prvý mal zatvorenú karosériu s dvoma sedadlami oproti sebe. Ten, kto v ňom cestoval mal zaručené pohodlie a dostal sa aj tam, kde bolo dovtedy komplikované ísť peši. Dodnes sa Berlina považuje za jeden z najluxusnejších dopravných prostriedkov.

„Poznanie minulosti ozrejmí prítomnosť a práve prítomnosť môže byť nápomocná v tom, aká bude budúcnosť.“

Táto myšlienka nás inšpirovala pri hľadaní názvu našej spoločnosti - Berlina.