Vitajte

Vážený návštevník stránky spoločnosti Berlina.

Dovoľte nám touto cestou informovať Vás o našej novej aktivite.
Spoločnosť Berlina sa špecializuje na medicínsky marketing a komunikáciu, avšak snahou našej spoločnosti je podieľať sa na kontinuálnom vzdelávaní odbornej verejnosti.
Preto sme vytvorili Medicínsky portál určený na dištančné vzdelávanie.

Na stránke www.medicinskyportal.sk budú postupne pribúdať odborné webináre, online podujatia, odborné publikácie, podcasty, AD testy či ďalšie doplňujúce vzdelávacie aktivity určené odborníkom z oblasti medicíny, farmácie, vedy a výskumu.
V sekcii odborná verejnosť je potrebné sa zaregistrovať.

Medicínsky portál má aj druhú časť. Tá je určená širokej verejnosti, pacientom a ich opatrovateľom, ktorí hľadajú informácie na tému zdravie a zdravý životný štýl. Informácie v tejto časti portálu kontinuálne pripravujeme v spolupráci s odborníkmi.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí si našli na nás čas a pomáhajú nám realizovať a postupne napĺňať medicínsky portál.
Ďakujeme našim partnerom, ale aj Vám návštevníkom. Vďaka takejto spolupráci môže Berlina prispieť ku kontinuálnemu dištančnému vzdelávaniu odborníkov a k lepšej informovanosti pacientov a ich opatrovateľov.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň.

S úctou,
Dr. Katarína Šutovská
spoločnosť BerlinaKTO SME

Sme špecialisti v poskytovaní služieb z oblasti marketingu, komunikácie, vzdelávania a kreatívy v segmentoch zdravotníctvo, farmácia, farmaceutický priemysel a inovácie. Rýchlosť, efektívnosť, jednoduchosť a komplexnosť sú atribúty, ktoré ponúkame našim klientom pri realizácii jednotlivých nami poskytovaných služieb.


Sme spoločnosť, ktorej profesionalita je merítkom všetkých našich aktivít.
.
Rešpektujeme individualitu našich klientov.
.
Kladieme si za cieľ byť prvou a jedinečnou spoločnosťou v aktivitách, ktoré realizujeme.
.
Vážime si prácu druhých.
.
Máme radosť z úspechov našich klientov.

NAŠE POSLANIE

Berlina zlepšuje a realizuje služby z oblasti: marketingu, komunikácie, vzdelávania a kreatívy so zameraním na segmenty zdravotníctvo, farmácia, farmaceutický priemysel a inovácie

NAŠA VÍZIA

Snahou spoločnosti Berlina je získať vedúce postavenie v hodnotení poskytovaných služieb a spokojnosti zo strany našich klientov.


NAŠA VÍZIA A POSLANIE DEFINUJÚ ČO CHCEME ZÍSKAŤ. DEFINUJÚ NAŠE AMBÍCIE, SPOLOČNÉ CIELE A POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ KULTÚRU SPOLOČNOSTI.

HODNOTY SPOLOČNOSTI BERLINA


Na kvalite poskytovaných služieb nám záleží.


Sme certifikovanou spoločnosťou z pohľadu ochrany osobných údajov. Spĺňame parametre v súlade s výsledkami previerok due diligence.

Na výsledku nám záleží.


Kvalita a profesionalita poskytovaných služieb je našou prioritou. Spokojnosť klientov je rozhodujúcim kritériom našej práce. Do všetkého, čo robíme sa snažíme vniesť pridanú hodnotu.

Sme cieľavedomí.


Pracujeme systematicky. Pri vytváraní konceptu projektov dôsledne zvažujeme každý krok, ktorý urobíme a ktorý klientovi odporučíme.

Sme zodpovední.


Našim klientom prejavujeme úctu a sme k nim otvorení.

Sme efektívni.


Pracujeme rýchlo a jednoducho na každom stupni v rámci realizácie jednotlivých procesov. Konáme efektívne a komplexne.

VIETE, ČO JE BERLINA?

Berlina bol luxusný cestovný kočiar pochádajúci z 18. storočia. Pomenovaný bol podľa mesta Berlín. Ako prvý mal zatvorenú karosériu s dvoma sedadlami oproti sebe. Ten, kto v ňom cestoval mal zaručené pohodlie a dostal sa aj tam, kde bolo dovtedy komplikované ísť peši. Dodnes sa Berlina považuje za jeden z najluxusnejších dopravných prostriedkov.

„Poznanie minulosti ozrejmí prítomnosť a práve prítomnosť môže byť nápomocná v tom, aká bude budúcnosť.“

Táto myšlienka nás inšpirovala pri hľadaní názvu našej spoločnosti - Berlina.